top of page
ค้นหา

ตรวจเยี่ยมระบบฯ แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

ในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ทีมงานได้เข้าตรวจเยี่ยมและจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
ดู 15 ครั้ง

Comments


bottom of page