top of page
ค้นหา

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานและเก็บข้อมูลความต้องการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทีมงาน WALAI AutoLib และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานและเก็บข้อมูลความต้องการ (Requirement) ที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมกับเรียนรู้การทำงานเบื้องต้นของระบบฯ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามดู 11 ครั้ง

Comments


bottom of page