top of page
ค้นหา

สาธิตฟังก์ชันการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ulitimate พร้อมวางแผนการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่หอสมุด ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) ได้รับเกียรติจาก ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญทีมงาน WALAI AutoLib สาธิตระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ulitimate นำโดย ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย พร้อมด้วย นางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์ เข้าสาธิตฟังก์ชันการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ulitimate พร้อมวางแผนการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่หอสมุด ณ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา


ดู 4 ครั้ง

Comments


bottom of page