top of page
ค้นหา

เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อัปเดตเมื่อ 22 ส.ค. 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) โดยนางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์, นายพีระยุทธ เมตปรีชา และนางสาวพรณภา มฤค ตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เวอร์ชัน Ultimate พร้อมติดตั้งและฝึกอบรมการสืบค้นผ่าน Web OPAC Ultimate เวอร์ชัน 2023, ระบบงาน Create list และระบบงาน Global Update ให้แก่บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566


ดู 8 ครั้ง

Comments


bottom of page