top of page
ค้นหา

เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ ห้องสมุดมารวย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (IICE) โดยนายสุรเดช เพชรานนท์, นายพีระยุทธ เมตปรีชา และนางสาวนาฏยา แขสวัสดิ์ ตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศฯ เข้าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

#WALAIAutoLib #SET #ห้องสมุดมารวย


ดู 6 ครั้ง

תגובות


bottom of page