top of page
ค้นหา

เชื่อมโยง/ทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และระบบสมาชิก TK Member Register ให้กับ TK ปราจีน

เมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ดำเนินการเชื่อมโยงและทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และระบบสมาชิก TK Member Register ให้กับอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งห้องสมุดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมมากค่ะ รายล้อมไปด้วยสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ได้ง่าย สามารถแวะมาพักผ่อน นั่งชิลอ่านหนังสือ ในมุมต่างๆของห้องสมุด หรือต้องการสมัครสมาชิกห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือเล่มโปรดกลับไปอ่านที่บ้านได้ด้วยดู 19 ครั้ง

Comments


bottom of page