top of page
ค้นหา

เชื่อมโยง ทดสอบ และอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้พะเยา

เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2566 ทีมงาน WALAI AutoLib ได้ดำเนินการเชื่อมโยงและทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ระบบสมาชิก TK Member Register และได้จัดอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้พะเยา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการเร็วๆนี้

#WALAIAutoLib #TKPARK #IICE #ห้องสมุดมีชีวิตดู 13 ครั้ง

Comentarios


bottom of page