top of page
ค้นหา

ตรวจเยี่ยมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

อัปเดตเมื่อ 10 ก.ย. 2564

จัดขึ้นวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

ตรวจเยี่ยมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และประชุมหารือเพื่อวางแผนการปรับเปลี่ยนระบบ WALAI AutoLib Ultimate ณ ห้องสมุดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยองดู 52 ครั้ง

Comments


bottom of page